ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

“ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

Ιστορικό

Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.

Oι γενικοί στόχοι του Εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός δραστήριου, ερευνητικά και εκπαιδευτικά, τμήματος – αναφοράς στα αντικείμενα αυτά.

Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις και δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Εργαστήριο «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας»

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search